SMSTS Training – Cardiff

DateLocationCoursePostcodePriceParking 
Monday 5th Nov 2018 - Friday 9th Nov 2018CardiffCITB SMSTS (5 Day)CF10 4EE395Free Parking
Monday 3rd Dec - Friday 7th Dec 2018CardiffCITB SMSTS (5 Day)CF10 4EE395Free Parking
Monday 7th Jan - Friday 11th Jan 2019CardiffCITB SMSTS (5 Day)CF10 4EE395Free Parking
Monday 4th Feb - Friday 8th Feb 2019CardiffCITB SMSTS (5 Day)CF10 4EE395Free Parking
Monday 4th March - Friday 8th March 2019CardiffCITB SMSTS (5 Day)CF10 4EE395Free Parking