SMSTS Training – Edinburgh

DateLocationCoursePostcodePriceParking 
Monday 26th Nov - Friday 30th Nov 2018EdinburghCITB SMSTS (5 Day)EH3 9DE 495
Monday 28th Jan - Friday 1st Feb 2019EdinburghCITB SMSTS (5 Day)EH3 9DE 495
Monday 25th Feb - Friday 1st March 2019 EdinburghCITB SMSTS (5 Day)EH3 9DE 495