SMSTS Training – Southampton

DateLocationCoursePostcodePriceParking 
Monday 5th Nov - Friday 9th Nov 2018SouthamptonCITB SMSTS (5 Day)SO30 3XA395Free Parking
Monday 3rd Dec - Friday 7th Dec 2018SouthamptonCITB SMSTS (5 Day)SO30 3XA395Free Parking
Monday 7th Jan - Friday 11th Jan 2019SouthamptonCITB SMSTS (5 Day)SO30 3XA395Free Parking
Monday 4th Feb - Friday 8th Feb 2019SouthamptonCITB SMSTS (5 Day)SO30 3XA395Free Parking
Monday 4th March - Friday 8th March 2019SouthamptonCITB SMSTS (5 Day)SO30 3XA395Free Parking